sosyalizm ekonomik ve toplumsal eşitsizliği azaltmayı amaçlayan bir ideolojidir. Temelde üretim araçlarının kamusal mülkiyete geçirilmesini savunur. Sosyalizm, gelir dağılımındaki dengesizliği gidermeye çalışarak herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sistem hedefler. Özel mülkiyet yerine toplumun kolektif çıkarlarını öne çıkaran bir yaklaşımı benimser. Ancak uygulamada farklı varyasyonları bulunur ve politika, ekonomi ve toplum yapısına göre farklılık gösterebilir.

CREATED BY HavaLlan with gpt 3.5
#gpt

image

ali ALPAGU Ali kardeşim, hoşgeldin. ?

Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili
Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili
_-—----___-----__-___
Ben konuşmasını bilemem Lili...

image

image

image

image
Valec Dianor dinliyor Travis Scott - I KNOW ?
29 Hafta Önce

https://www.soundgalaxy.net/track/66473/i-know

Sound Galaxy

Bayram Akbaş ile beraber...

Duran Duran - Ordinary World

Sound Galaxy

https://www.soundgalaxy.net/track/67049/ordinary-world