https://mekan.gen.tr adresinde yer alan bu web sitesi , Mekan Sosyal Ağı'na ait telif hakkı alınmış bir eserdir. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür tüm ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Koşullara atıfta bulunularak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları tanımlamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARA UYMAK ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitenize sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU KOŞULLARIN TÜM HÜKÜMLERİNE KATILIYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için bireysel olarak tahkim Bölüm 10.2'nin kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda size sunulan çözümleri sınırlandırır.

Telif hakkı Politikası .

 

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini ve ihlalde bulunan her türlü materyalin kaldırılmasını sağlayan telif hakkı yasasına uygun bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (bkz. 17 USC § 512(c))'ye kadar, belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in kimliği;
  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezasına tabi bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayet eden tarafı, yazılı bildirim ve iddialarla bağlantılı olarak maruz kaldığımız her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutacağını lütfen unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişiklikleri görünür bir şekilde web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Alan. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz, yine de, bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bildirimini oluşturacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişikliklere ilişkin bildirimi yayınlamamızı izleyen otuz (30) takvim günü içinde geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirketle olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI için prosedürler içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Koşullar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili gayrı resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin şartları uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ile tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve atananlar ile Koşullar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim gönderilmelidir: Mekan. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket, hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde hak talebini veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim işlemine başlayabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin miktarı, hakem taraflardan birinin hak sahibi olduğu kararın miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif anlaşmazlık çözüm sağlayıcısı olan American Arbitration Association aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar dışında, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimin tabi olduğu AAA Tüketici Tahkim Kurallarına çevrimiçi olarak adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak ulaşılabilir. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya anlaşmazlık, tazminat talebinde bulunan tarafın tercihine bağlı olarak, görünüşe dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir. Talep edilen tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmiyorsanız ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yerden 100 mil uzaklıktaki bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine girilebilir. Hakem size, tahkim başlamadan önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karar verirse, Şirket size karardan daha yüksek olanı veya 2.500,00 ABD Doları ödeyecektir. Taraflardan her biri tahkimden kaynaklanan kendi masraflarını ve ödemelerini üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı başvurulara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların herhangi bir kişisel görünümünü içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim yoluna giderse, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca sınırlamalar tüzüğü içinde ve herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve uyuşmazlık başka bir konu ile konsolide edilmeyecek veya başka hiçbir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için geçerli olan önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem yazılı bir hüküm ve kararın dayandırıldığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan bir karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı bireysel bazda tazminat kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Denemesinden Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİDECEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDERler, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri genellikle bir mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı bir incelemeye tabidir. Herhangi bir eyalet veya federal mahkemede, bir tahkim kararının iptali veya icrası veya başka bir davada Şirket ile aranızda herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET, anlaşmazlığın çözülmesini seçmek yerine, JÜRİ DAVASI İLE İLGİLİ TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ bir yargıç tarafından.

Grup veya Birleştirilmiş Eylemlerden Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkime veya davaya tabi tutulmalıdır ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları, başka bir müşterinin talepleri ile müşterek veya konsolide edilemez veya tahkim edilemez veya dava edilemez. veya kullanıcı.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya bölümlerinin kanunlar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu tür belirli kısım veya parçalar hiçbir geçerlilik ve etkiye sahip olmayacak ve ayrılacak ve Anlaşmanın geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edin.

Vazgeçme Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer bölümlerinden feragat etmeyecek veya etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Hayatta Kalması. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel bir dava açabilir.

Acil Adil Yardım. Her halükarda, yukarıda belirtilenler, taraflardan herhangi biri, statükoyu tahkim bekleyene kadar sürdürmek için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil olarak adil bir yardım talep edebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Elektronik İletişim. İster Siteyi kullanın, ister bize e-posta gönderin, ister Şirket Sitede bildirimler yayınlayın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurun, siz ve Şirket arasındaki iletişim elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul etmektesiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Koşullar. Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil etmek" anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri bozulmayacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirketle olan ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, alt yükleniciye verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki devri veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz. Şirket, bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu İşaretleri, önceden yazılı onayımız veya İşaretlere sahip olabilecek üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.